Motorkutteren “Havgolla”, bygd i 1917, var innleid til Vesteraalens Dampskibsselskab fra 1933 til 1945 og gikk med gods og passasjerer i lokalruter i Vesterålen. I desember 1937 hadde båten en ekstra hard tur i dårlig vær, fra Tinden i Øksnes, rundt Bø og til Stokmarknes, der de skulle levere kasser med iset ferskfisk som skulle videre med sørgående hurtigrute. I storm og snøbyger og høye bølger kjempet båten seg fram, og nådde Stokmarknes slik de hadde fått ordre om – bare for å oppdage at hurtigruta ikke var der. Den lå nemlig værfast i Harstad…

“Havgolla” møtte til slutt sin skjebne da den kantret og sank på Hadselfjorden i 1963, heldigvis uten at folk kom til skade. Men et lite minne om båten eksisterer, et av mange stempler som lå på VDSkontoret på Stokmarknes. I dag er stempelet en del av Hurtigrutemuseets samlinger.
Navnet “Havgolla” er antakelig det samme som “havgule”, en fuktig vind som blåser fra havet om sommeren.

Stempel fra Havgolla

Kilde: Per Rydheims bok “Vesteraalske” og Det Norske Akademis ordbok. Gjenstandsfoto: Karl Laurits Olsen