Prosjektteam

Museum Nord har opprettet et eget prosjektteam for det kommende Hurtigrutemuseet. Dette er:

Lina Vibe

Lina Vibe

Prosjektleder

902 19 821
lina.vibe@museumnord.no

Enhetsleder Hurtigrutemuseet, Museum Nord

Prosjektledelse og prosjektøkonomi, administrasjon

Leder grensesnitt bygg, båt og publikumsopplevelse

Leder forretningsutvikling og driftsplanlegging

Delprosjektleder totalkonsept, design og utstilling

Kristine Moltu

Kristine Moltu

Leder faghistorisk gruppe og delprosjektleder utstilling

404 48 209
kristine.moltu@museumnord.no

Konservator Lofotmuseet/Kystverkmusea, Museum Nord

Leder faglig innhold til utstilling

Leder koordinering tekst, bilder, gjenstander

Delprosjektleder design og utstilling

 

Ingrid Elstad

Ingrid Elstad

Enhetsleder Øksnes Museum, Museum Nord

474 68 574
ingrid.elstad@museumnord.no

Enhetsleder Øksnes Museum

Leder forvaltning gjenstander og bilder for Hurtigrutemuseet

Leder leveranse samling til utstilling

Brynjar Pettersen

Brynjar Pettersen

Representerer ledelsen i Museum Nord

909 65 302
brynjar.pettersen@museumnord.no

Avdelingsdirektør Avdeling Vesterålen, Museum Nord

Sten Magne Engen

Sten Magne Engen

Leder tilgjengelighet MS Finnmarken og DS Finmarken

952 73 829
stenengen@hotmail.com

Styreleder/Daglig leder Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum

Jarl Holstad

Jarl Holstad

Inntil 01.09.2020 Leder konsept/utstilling

913 46 657
jarl.holstad@museumnord.no

Totalkonsept, design og utstilling

Koordinering tekst, bilder, gjenstander

Eksterne utstillingsdesignere

Modeller av museet

Masse av folk inne på museet
Bilde av ny museet
Bilde av ny museet

Besøksadresse:

Hurtigrutens Hus
Richard Withs Plass
8450 Stokmarknes

Postadresse:

Postboks 215
8450 Stokmarknes