Prosjektteam

Museum Nord har opprettet et eget prosjektteam for det kommende Hurtigrutemuseet. Dette er:

Lina Vibe

Lina Vibe

Prosjektleder

 • Enhetsleder Hurtigrutemuseet, Museum Nord
 • Prosjektledelse og prosjektøkonomi, administrasjon
 • Leder grensesnitt bygg, båt og publikumsopplevelse
 • Leder forretningsutvikling og driftsplanlegging
 • Delprosjektleder totalkonsept, design og utstilling
Kristine Moltu
Kristine Moltu

Leder faghistorisk gruppe og delprosjektleder utstilling

 • Konservator Lofotmuseet/Kystverkmusea, Museum Nord
 • Leder faglig innhold til utstilling
 • Leder koordinering tekst, bilder, gjenstander
 • Delprosjektleder design og utstilling
Ingrid Elstad
Ingrid Elstad

Enhetsleder Øksnes Museum, Museum Nord

 • Enhetsleder Øksnes Museum
 • Leder forvaltning gjenstander og bilder for Hurtigrutemuseet
 • Leder leveranse samling til utstilling
Brynjar Pettersen
Brynjar Pettersen

Representerer ledelsen i Museum Nord

 • Avdelingsdirektør Avdeling Vesterålen, Museum Nord
Sten Magne Engen
Sten Magne Engen

Leder tilgjengelighet MS Finnmarken og DS Finmarken

 • Styreleder/Daglig leder Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum
Jarl Holstad
Jarl Holstad

Inntil 01.09.2020 Leder konsept/utstilling

 • Totalkonsept, design og utstilling
 • Koordinering tekst, bilder, gjenstander
 • Eksterne utstillingsdesignere

Modeller av museet

Masse av folk inne på museet
Bilde av ny museet
Bilde av ny museet