Tenker dere har lyst til å se litt av den enorme jobben som gjøres ombord i salongene på MS Finnmarken.
I dag får dere se kafèen, som skal tilbakeføres til slik den var i 1956.
Ventilkassene settes nå på plass etter en stor jobb med reparasjon, fjerning av maling, sliping og lakking. De ble malt hvite antagelig i 1988 og grunnen til dette var nok den mørke misfargingen her og der, samt finèr som hadde sluppet i limet og dermed ble fjernet. Som dere kan se er også dørken gjort klar for legging av nytt og tidsriktig belegg.
Gled dere!