En viktig oppgave for museene er å forvalte informasjon og kunnskaper om ulike tidsepoker for fremtiden. Dette omfatter ivaretakelse av gjenstander, bilder, arkivmateriell, tegninger og mer. På Neptun har Museum Nord tilrettelagt det gamle melloftet på en slik måte at det per nå fungerer som et magasin for trygg oppbevaring. I kjelleren på samfunnshuset på Melbu har vi fått på plass et moderne arkiv, og nødvendig utstyr til å dokumentere materiell og gjenstander, slik at det senere skal være mulig å enkelt finne tilbake til interessante historiske verdier.

På bildet er historiker Ingrid Elstad, som til daglig er Enhetsleder på Øksnes Museum i arbeid med å dokumentere dagens utstilling i Hurtigrutemuseet. Hun har påtatt seg et stort ansvar med å lede dette arbeidet, som er viktig for oppbyggingen av nye utstillinger i det nye museet.